Vi ville göra en kväll för demokratin – våra favoriter sa ja!
Unn Edberg
Arbete pågår

Unn Edberg

Chefredaktör

Vi ville göra en kväll för demokratin – våra favoriter sa ja!

  • 27 jun 2019
  • 4 min

Lyssna på artikeln

Jag hörde en podd som redogjorde för World values survey, där man hade intervjuat människor runt om i världen om värderingar, till exempel när det gäller demokrati. Resultaten var nedslående. På frågan ”Hur känner du för en stark ledare som inte behöver bry sig om parlament eller val” så svarade en tredjedel av amerikanerna att det är en ganska eller mycket bra idé och i Frankrike och Storbritannien var upp emot hälften positiva till tanken. Det som var extra skrämmande med undersökningen var att unga tycktes bry sig mindre om demokratin än äldre. På frågan ”Är det viktigt för dig att leva i en demokrati?” svarar bara en tredjedel av amerikanerna födda efter 1980 ja, medan motsvarande siffra för de som är födda på 30 och 40-talen var två tredjedelar.

Dagligen kan vi läsa om hur demokratin backar på flera håll i världen. I länder som tidigare haft yttrandefrihet och värnat om mänskliga rättigheter krymper det demokratiska utrymmet. Ungern, Polen, Tanzania… I 13 år i rad har antalet demokratiska länder minskat i världen.

I Sverige riskerar ökade hot och hat mot exempelvis journalister, politiker, debattörer och kulturutövare att skrämma till tystnad.

Jag samlade några kolleger på Vi och vi började prata om vad vi skulle kunna göra åt saken. Vi tror nämligen att kultur och journalistik har en viktig roll att spela. Vi ville göra något för att hylla demokratin och samtidigt generera kunskap kring det som hotar den och kanske inspirera till vidare engagemang.
Efter några möten och mejl började idén ta form. Vi pratade om att göra en kväll där vi skulle samla människor som har något att bidra med när det gäller demokratin. Både personer som skriver och föreläser och de som har kultur som uttryck.

Artisten Emil Jensen hade varit med på vår Framtidsbåt och han nappade på idén direkt. Elisabeth Åsbrink hade gett ut ”En handbok för demokrater” och ville gärna vara med. Vi:s redaktör Josefin Olevik hade intervjuat talmannen Andreas Norlén som mer än någon blev en symbol för demokrati när han efter många turer processade fram en regering efter ett svårtytt valresultat. Hon frågade honom och han svarade ja med vändande mejl. Lo Kauppi, skådespelaren, författaren och regissören, hade in på bara kroppen upplevt hur odemokratiska krafter velat skrämma till tystnad. Hon ville vara med. Rojda Sekersöz kommer att ha hösten full med inspelningar och premiär för Jonas Gardells film En komikers uppväxt som hon regisserat, men kommer till oss som poet och regissör. Dessutom Jenny Madestam som är statsvetare.

Vi hade en förhoppning om kunna samla kloka människor som skulle få sjunga, recitera, läsa och prata om demokrati. Både själva och i oväntade samtalskonstellationer. Tänk att de sa ja!

Den 19 november blir det av på Oscarsteatern. Anmäl dig på www.vimedia.se/demokratikvall och ange Vi-medlem så får du 20 procents rabatt.

Demokratikvällen blir ett exempel på det vi vill göra med medlemskap i Vi. Att så frön till nya samtal, tankar och handlingar.

Fler utvalda artiklar