Jonas Nordling bröt mot två oskrivna svenska lagar samtidigt. Han sa upp sig utan att ha ett nytt jobb. Och han gjorde det efter att ha fyllt 50 år. Kan du ana vad som hände sen?

Redan för snart tio år sedan skickade forskarna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson in 6000 fiktiva ansökningar till 2000 befintliga jobb. De hade hittat på olika sökande i åldrarna 30–70 år. Resultaten var nedslående. Chansen att få ett svar sjönk redan vid 40 år och dalade därefter snabbt mot botten ju äldre du var. Arbetsgivarna agerade dessutom utifrån stereotyper, enligt forskarna. De äldre ansågs ha sämre förmåga att lära nytt, vara mindre flexibla och sakna driv. Så är det ju bara. Eller?