Laglöshet kring Natobaser på Balkan – prostitution och droger

  • 14 maj 2024
  • 12 min

Flagnade flaggor utanför souvenirbutik närheten till Natobasen Bondsteel i Sojavë. // Foto: Rasmus Canbäck

Laglöshet kring Natobaser på Balkan – prostitution och droger
Rasmus Canbäck

Flagnade flaggor utanför souvenirbutik närheten till Natobasen Bondsteel i Sojavë. // Foto: Rasmus Canbäck

Lyssna på artikeln

I skuggan av militär upprustning och Natobaser frodas ofta sexindustri, droger och svarthandel. Vi har besökt länderna på Balkan som vittnar om baksidan av Natosoldaternas framfart i landet.

”Thank you USA”, står målat under den avgasgrånade viadukten. Ju närmre jag rör mig den stora Natobasen Bondsteel i Kosovo, desto fler tecken på den internationella närvaron. En skylt på den vänstra sidan av bilen indikerar att Natostyrkan minskat.

”Bas till uthyrning, endast för militära syften”.

I horisonten syns helikoptrar stå stilla på marken och den enorma – amerikanskt byggda – anläggningen breda ut sig. Joe Biden, då vice president under Barack Obamas administration, var här 2009, bara året efter att Kosovo utropat sig självständigt och spänningarna mellan Serbien och Kosovo var som störst.

Det lilla samhället Sojevë, eller Sojevo som det heter på serbiska, var vid tidpunkten ett ökänt näste för sexindustri, droger och svarthandel. Den amerikanska Natobasen utgjorde kundkretsen. I dag är inte mycket kvar av det. Butikerna med skyltar om porr, subtila logotyper föreställande cannabisplantor och massagesalonger med ”happy ending” på menyn är så gott som borta.

Ett tips från en före detta sexarbetare, som vill vara anonym, i grannlandet Nordmakedonien ledde mig hit. För 15 år sedan präglade laglösheten Sojevë. Hon mindes tiden med förfäran och som en tid då det fanns pengar att tjäna. Riskerna var många. Hon berättade om mänsklig trafficking och att de ovana lätt hamnade i fel sällskap. Risken för att utsättas för både våld och utnyttjande av kriminella gäng var överhängande.

Vid tidpunkten var Kosovo en av de främsta marknaderna för mänsklig trafficking i Europa och sexskandaler bland utländska soldater avlöste varandra. I mediearkiven finns bland annat flera artiklar om svenska soldaters otillbörliga sexköp under sin tid i Kosovo. Då hade Sverige 850 soldater på plats som en del av en utökad grupp av den internationella Natostyrkan som bestod av trupper på totalt uppemot 50 000 människor. I dag är 4 500 kvar.

Ett av exemplen: Svenska officerare tävlade om vem som hade mest sex med prostituerade. Under en permission åkte de till Makedonien med syftet att besöka bordeller. En av officerarna stämplade kvinnorna mellan benen och filmade dem som bildbevis inför sina kamrater. Den som hade flest bildbevis vann.

Behandlingen av kvinnorna väckte reaktioner i Sverige och ledde till debatt i Riksdagen. Försvarsmakten lade fram åtgärdsplaner för att förhindra att något liknande skulle ske igen.

Det hjälpte inte. 2008 rapporterade Expressen att svenska soldater som var utsända på fredsbevarande uppdrag för EU i länder i Afrika köpte sex. 2010 uppdagades att 18 svenska soldater tillsammans med soldater från andra länder under en militärövning i Tyskland druckit sig redlösa och haft sexorgier på bordeller.

Natobasen Bondsteel blev ökänd för att direkt efter kriget mellan Kosovo och Serbien 1999 fungera lika mycket som en säkerhetsgaranti för Kosovo, som en samlingsplats för laglöshet. Soldaternas efterfrågan på sex och droger gjorde att unga män med kopplingar till kriminella nätverk flyttade hit.

”Numera verkar soldaterna använda appar i stället för att komma till byn för att köpa sex”, säger Isuf Vata. // Foto: Rasmus Canbäck.

Ett par flagnade amerikanska flaggor som ser ut att inte ha tagits ner på åratal hänger längs vägen till Bondsteel. Nedanför dem står det med bleknad text ”SOUVENIRS”, och om det inte vore för att dörren till butiken är öppen så tyder ingenting på att den är aktiv.

Isuf Vata haltar ut ur ett rum längst inne i den stora lokalen i Sojavë. Dammet över den gamla krigsmemorabilian vittnar om att affärerna i souvenirbutiken inte är lysande. Där står en frihetsgudinna med en amerikansk flagga, nationalistiska albanska tavlor, gamla muskedunder och kalendrar från tidningen Playboy från 2000-talets första decennium.

– Affärerna var bättre förr, säger Isuf Vata. Men det fungerar. Jag bor här och har det bra. Däremot skulle jag ljuga om jag inte sa att det var roligare för tio år sedan.

Frisörsalongen var knappast en plats bara för att klippa håret.

Isuf Vata är alban från Nordmakedonien. Han berättar att han kom till Kosovo bara veckorna efter att Bondsteel öppnade sin bas – det fanns ”affärsmöjligheter”. Souvenirbutiken blev ett nav. Här såldes DVD-filmer (läs pornografi) och CD-skivor. Hit kom amerikanska soldater för att komma i kontakt med prostitution, berättar Isuf Vata.

Han pekar mot andra sidan gatan.

– Du ser frisörsalongen där. Bredvid låg en thaimassage. Bäst i stan. Frisörsalongen var knappast en plats bara för att klippa håret. De hade också en övervåning… om du förstår vad jag menar, berättar Isuf Vata.

Bokstäverna på fönstren är avflagnade. Det står ”XXX” i liten text för att indikera att det inte bara rört sig om ett kafé. Isuf Vata berättar att han var inblandad i allt som skedde.

Han är medveten om att basen fick kritik från omvärlden för den kriminella verksamheten, kvinnorna som utnyttjades, och gör en ansats att förringa det. Han säger att ”affärer är affärer” och att det ”var en annan tid”.

När försvann allt det här?

– Det är inte helt borta! Men absolut, det mesta fasades ut för cirka tio år sedan. Först var det internet som kom, och då försvann DVD-industrin. Därefter började neddragningarna vid basen, och då försvann även prostitutionen från gatorna.

I Sovojë verkar laglösheten och prostitutionen vara ett minne blott, men det väcker en större frågeställning: Vad innebär det att utländska trupper stationeras i ett land?

Den som vill hyra en militäranläggning i Kosovo är välkommen att göra det. // Foto: Rasmus Canbäck.

I december 2023 skrev Sveriges och USA:s försvarsministrar under det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement, som innebär att den amerikanska försvarsmakten kan stationera styrkor i Sverige. Enligt den svenska Försvarsmakten ska amerikanska Natosoldater få tillgång till 17 anläggningar i Sverige.

Orterna ligger från Kiruna och Boden i norr till Ronneby och Revingehed i söder. I lokalmedier uttrycker boende i Älvdalens kommun oro över att amerikanerna inte bryr sig om sopsortering.

Att USA ges tillträde till baserna innebär nödvändigtvis inte att de kommer ha soldater på plats. Men om det blir så kommer soldaterna under sin placering att ha immunitet mot svenska lagar och lyda under amerikanska lagar. Om de begår brott så sköts det av amerikanska rättsväsendet. Immuniteten kan dock brytas om ländernas lagstiftningar skiljer sig åt, enligt försvarsavtalet. Om en amerikansk soldat gör något som är förbjudet i svensk lag, men inte i amerikansk, så får det svenska rättsväsendet ”ta tillbaka domsrätten”, alltså gripa och lagföra soldaten.

I andra länder där amerikanska militärbaser finns så har, liksom i Kosovo, en parallell verklighet uppstått – där amerikanska soldater levt enligt andra regler och lagar än lokalbefolkningen. Isuf Vata i Kosovo är endast ett exempel på hur sex- och droghandel uppstått. Det har gjorts otaliga granskningar av journalister och forskare på vad den amerikanska närvaron för med sig.

Historien visar dessutom att det sker en ökning av kriminalitet runt Natos militäranläggningar, även under fredstid. Den amerikansk-israeliska forskaren Asif Efrat presenterade 2021 en genomlysning med statistik från Natobaser i bland annat Danmark och Norge och den visade att det är 74 procent vanligare med brott utförda av utländska soldater än det egna landets soldater.

Oavsett var de amerikanska trupperna är i världen verkar det förknippat med aktiviteter  som strider mot det aktuella landets lagar, men den speciella klausul som ger dem immunitet försvårar rättsprocesserna. Rapporter från Filippinerna visar att den amerikanska militärbasens grindar tycks fungera som en barriär mot de lokala myndigheternas insyn. I Tyskland har kommersiella sexzoner uppstått kring de amerikanska baserna. I Sydkorea är prostitutionen utbredd likaså.

En rapport från Oxford Academic Journal från 2019 beskriver sexhandel kring amerikanska baser som institutionaliserat. Enligt rapportskrivarna har få konkreta åtgärder vidtagits för att stoppa det som kallas för ”global sexuell exploatering av kvinnor”.

Den amerikanska baren i byn har stängt. Enligt lokalbefolkningen håller den bara öppet när amerikanska soldater begär det. // Foto: Rasmus Canbäck

I de flesta av de nämnda länderna är sexköp legalt, men rapporterna visar på en industri som går bortom lagstiftningen. I Filippinerna finns rapporter om hur både kvinnor och deras barn utnyttjas. I Amnestyrapporter från 2010 går att läsa om hur Kosovo blev ett nav för mänsklig trafficking i närheten av Bondsteel. Även om de svenska lagarna förbjuder sexköp, så är det ingen garanti att de efterlevs.

I mars 2022 uppgav Expressen att amerikanska soldater från krigsfartyget USS Forrest Sherman ska ha köpt sex av ukrainska kvinnor på en lägenhetsbordell när de var i hamn i Stockholm och förhördes av svensk polis.

Den första Natoinsatsen som Sverige ska delta vid är i Lettland. Dit ska Försvarsmakten skicka 800 soldater. Genom åren har Natobasen i Lettland, liksom Bondsteel i Kosovo, återkommande kritiserats för att göda en otillbörlig sexindustri.

Den laglöshet som uppstår runt dessa platser kan vara farlig

Ett annat exempel är från Kosovos grannland Nordmakedonien. Landet var det senaste att år 2020 anslutas till Nato innan Finland och Sverige. Efter en utdragen process som handlade om en namnfejd med Grekland lyckades landet slutligen få Natomedlemskap.

På bara fyra år har rapporterna om trafficking kring den militära träningsanläggningen Krivolak blivit fler. Det är den största träningsanläggningen på Balkan och varje år hålls här numera militärövningar för Nato, där bland annat Norge har deltagit. För Nordmakedonien har anläggningen blivit en snabbväg in i alliansen att bjuda in sina nya allierade till det lilla landet.

Även här har flera rapporter kommit om mänsklig trafficking. Flera organisationer, bland annat den svenska organisationen Kvinna till kvinna som har kontor i Nordmakedoniens huvudstad Skopje, uppger för oss att frågor om hur civilsamhället skulle drabbas av Natoanslutningen aldrig på allvar diskuterats. De menar att Natoprocessen setts som ett steg på vägen mot en ”europeisering”. Organisationen Star, ett EU-finansierat fackförbundet för sexarbetare, menar att en ökad militär närvaro historiskt har fört med sig säkerhetsrisker för deras medlemmar.

– Under perioden när det var som värst vid militärbaserna i Kosovo så medförde det en del risker. På vårt fackförbund företräder vi våra medlemmar som är sexarbetare, och den laglöshet som uppstår runt dessa platser kan vara farlig, säger organisationens grundare Borče Božinov.


Läs mer:

Natalie Gerami skriver om sexförbrytarna hon mött

Fler utvalda artiklar